کاهش نرخ تعرفه
تاریخ : 1395/2/15

درود
امروز با خبر خوشی برای کاربران عزیز اومدیم.پس از مشورت با تیم مدیریتی سایت بازدید ساز تعرفه خرید بازدید کننده را کاهش دادیم شما میتوانید از همین لحظه با پرداخت 1000 تومان برای سایت خود بازدید کننده ی واقعی بخرید.