ارتقا سطح کاربری یعنی کسب امتیاز بیشتر

کاربر گرامی اگر شما سطح کاربری خود را افزایش دهید امتیاز شما بیشتر میشود 5 و 9 پنجره پاپ آپ باز میشود و روند کسب امتیاز شما چند برابر میشود .